Εγκαταστάσεις

Η επιχείρησή (που από το 2001 έχει έδρα στη θέση Βρύσοκα - Κασιδάρη στο Δημοτικό διαμέρισμα Μπάφρας του Δήμου Ιωαννιτών), αποτελείται από δυο θαλάμους συνολικής δυναμικότητας 40.000 ορνίθων και ένα θάλαμο εκτροφής και ανάπτυξης των νεοσσών, με σύγχρονο εξοπλισμό που διασφαλίζει σταθερό μικροκλίμα στο σμήνος (αυτόματος αερισμός, αυτόματη ενεργοποίηση γεννήτριας ρεύματος) και το προστατεύει από τους μεταβαλλόμενους κλιματικούς παράγοντες.

Το σύστημα εκτροφής αποτελείται από σύγχρονες 5όροφες κλωβοστοιχείες που επιτρέπουν μια ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και του φωτός μέσα στο σμήνος καθώς και την άμεση μηχανική απομάκρυνση των ρύπων και των αυγών έτσι ώστε να διατηρούνται καθαρές όρνιθες και να συλλέγονται καθαρά αυγά.

Ανανεώνουμε το σμήνος μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα αγοράζοντας νεοσσούς από σταθερό και εγκεκριμένο προμηθευτή. Τους νεοσσούς αυτούς τους εκτρέφουμε στο αντίστοιχο κτίριο μέχρι να γίνουν αυγοπαραγωγικές όρνιθες οπότε και αντικαθιστούμε με αυτές μέρος ή ολόκληρο το παλαιό σμήνος.

Η διαδικασία διαλογής των αυγών πραγματοποιείται στο ωοσκοπικό κέντρο που διαθέτει εδώ και χρόνια η επιχείρηση. Το ωοσκοπικό κέντρο της μονάδας είναι σύγχρονο και ικανοποιεί όλες τις κατασκευαστικές απαιτήσεις (βιομηχανικό μπετόν - κλιματισμός - ποδοκίνητος νιπτήρας προσωπικού) που θέτουν τα συστήματα ποιότητας.

Καθημερινά γίνεται συλλογή και μεταφορά (με αυτόματες ταινίες) των αυγών στο ωοσκοπικό κέντρο όπου τα αυγά, μετά από την ωοσκόπηση (με τη χρήση σύγχρονου ωοσκοπίου) και τη ζύγιση (σε αυτόματη ζυγαριά - διαλογέα), διαχωρίζονται ποιοτικά, ταξινομούνται σε κατηγορίες βάρους, σφραγίζονται με τον κωδικό της εκτροφής και συσκευάζονται σε αντίστοιχες αυγοθήκες. Από κει, με παλετοφόρα μεταφέρονται στα κατάλληλα, για διανομές αυγών οχήματα, της επιχείρησης και διανέμονται. Η κατανάλωση των αυγών μπορεί να γίνει μέσα στις επόμενες 27 μέρες από τη παραγωγή τους.

Τα σπασμένα και τελείως ακατάλληλα αυγά αποτεφρώνονται σε καυστήρα.

Για την αποθήκευση των ζωοτροφών υπάρχει η αντίστοιχη αποθήκη και 7 σύγχρονα σιλό. Η διανομή της τροφής γίνεται αυτοματοποιημένα στους θαλάμους του πτηνοτροφείου.