Σημεία πώλησης

Η διάθεση του τελικού προϊόντος γίνεται με οχήματα της επιχείρησης, κατά κύριο λόγο στην αγορά της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και τις υπόλοιπες περιοχές .

Η μονάδα είναι πλήρως εξοπλισμένη και εκσυγχρονισμένη. Τηρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές έτσι ώστε να γίνεται σωστή και σύμφωνη με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς διαχείριση των πτηνών αλλά και μεγάλη αυγοπαραγωγή να εξασφαλίζεται, επίσης, τηρεί τους κανόνες ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής και έχει ήδη ένα μεγάλο κύκλο πελατών τόσο στη περιφέρεια της Ηπείρου όσο και πέρα απ΄αυτή.